شما با عنوان پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

هم اکنون فایل با مشخصه ی پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشي

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن (BSC) بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس برنامه راهبردی آن ارزیابی شود.

به این منظور پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این شاخص های می شوند شناسایی شدند. سپس این اهداف در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن مورد بررسي در اين پژوهش (رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین شد. به منظور ارزیابی این 24 هدف با استفاده از استراتژی های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به صورت کلی نسبتا مطلوب و متوازن است.


کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، برنامه راهبردی، شرکت شهرک های صنعتی استان قم

اهمیت و ضرورت پژوهش

این پژوهش بنا به چند دلیل حائز اهمیت است.


اولین دلیلی که لزوم انجام این پژوهش را مشخص می کند درک بهتر مدیریت ارشد از موازنه امور داخلی است. با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن مدیریت سازمان نه تنها بر یک بخش از سازمان متمرکز نمی شود بلکه ارتباط بین بخش های مختلف و همچنین متوازن یا نا متوازن بودن این رابطه را نیز درک خواهد کرد.


دلیل دوم انجام این پژوهش کمک به درک بهتر روابط دوسیه جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری است. به کمک این پژوهش شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند رابطه بین جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند-های داخلی و رشد و یادگیری در درون سازمان خود را به درستی درک کند و از تاثیر این جنبه ها بر یکدیگر آگاهی یابد.


سومین دلیلی که ضرورت انجام این پژوهش را به خوبی مشخص می کند انجام این پژوهش بهبود اثر بخشی مدیریت از طریق یک تصویر کلی و قابل اجرا از استراتژی است.ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی متوازن از آنجا که معیارهای ارزیابی را از اهداف استراتژیک سازمان استخراج می کند و آنها را به اهداف جزئی و عملیاتی تبدیل می کند، استراتژی را از حالت کلی، مبهم و غیر عملیاتی خارج می کند و تصویری قابل اجرا از آن به دست می دهد.


دلیل چهارم انجام این پژوهش کمک به تمرکز کل سازمان در انجام اموری است که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شود. کارت امتیازی متوازن به جای تمر کز بر بخش خاصی از سازمان (عملیات، خلق ارزش پایدار و یا منابع انسانی) بر تمام ابعاد سازمان که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شوند تمرکز می کند و تمام آنها را نیز در ارتباط با یکدیگر درک می کند.


دلیل پنجمی که در رابطه با لزوم انجام این پژوهش می توان به آن اشاره کرد، شکل دهی به آینده با بهره گیری از اطلاعات گذشته است. ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی همچون روش های ارزیابی سنتی گذشته نگر نیست. به عبارت دیگر تنها به بررسی گذشته و ارائه گزارشی از آن نمی پردازد بلکه با استفاده از اطلاعاتی که از وضعیت موجود شرکت جمع آوری می کند، مسیر آینده این سازمان را در جهت اهداف استراتژیک ترسیم می کند.


دلیل ششم که برای ضرورت انجام پژوهش می توان به آن اشاره کرد مشارکت و نظارت استفاده کنندگان در ارزیابی عملکرد است. یکی از مهمترین مزیت های کارت های امتیازی متوازن این است که در ارزیابی عملکرد، مراجعان و استفاده کنندگان خدمات یا تولیدات سازمان را دخیل می کند. به این ترتیب شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند مراجعان خود را در فرآیند ارزیابی عملکرد وارد کند و تصویر دقیق تری از عملکرد خود به دست آورد.


دلیل هفتمی که انجام این پژوهش را الزامی می کند درک بهتر کارکنان از فعالیت هایی است که برای سازمان حائز اهمیت هستند. ضرب المثل معروفی می گوید: مراقب آرزوهایتان باشید چرا که ممکن است برآورده شوند. ارزیابی عملکرد نیز همینطور است. سازمان با معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می کند به کارکنان می فهماند که چه عواملی برای آن مهم هستند و برای آنها ارزش قائل است. به این ترتیب رفتار کارکنان را در جهت مطلوب هدایت می کند.

بنا بر نکات بیان شده این پژوهش در صدد است نشان دهد تا چه میزان عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم مبنی بر اهداف استراتژیک سازمان در ابعاد چهار گانه (رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی،مشتریان و مالی)کارت امتیازی متوازن، مطلوب و متوازن است.


فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 2

1-1: مسئله پژوهش

1-2: اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-3: اهداف پژوهش 6

1-3-1: هدف كلي: 6

1-3-2: اهداف جزئي: 6

1-4:سوال های پژوهش 6

4-1-1: سئوال اصلی: 6

4-1-2:سئوال های فرعي: 7

1-5: تعریف نظری و عملی مفاهیم 7

1-5-1: تعریف نظری متغیرها: 7

1-5-2: تعریف عملیاتی متغیر ها: 8

3-1: روش تحقیق: 58

3-2: جامعه آماری: 58

3-3:روش نمونه گیری 58

3-4: نمونه پژوهش: 59

3-5: ابزار و روش های جمع آوری داده ها 59

3-6: روایی پرسشنامه 60

3-7: پایایی پرسشنامه 61

3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

3-9: قلمرو پژوهش: 64


فهرست منابع


ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی رابطه اخلاق کار با رضایت مندی مشتریان:اخلاق,اخلاق کار,رضایت مندی,رضایت مندی مشتریان,رابطه اخلاق کار با رضایت مندی,بررسی رابطه اخلاق کار با رضایت مندی مشتریان,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبانی نظری بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی:ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

پاورپوینت هدف از داشتن سالن آرایش و پیرایش:پاورپوینت، هدف ، سالن، آرایش و پیرایش

خلاصه کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا تالیف الکسی دو تو کویل:خلاصه کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا تالیف الکسی دو تو کویل

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند:پرسشنامه وفاداری برند,پرسشنامه وفاداری به برند,پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری برند,پرسشنامه تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند,دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری به برند,دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند,پرسشنامه برند,دانلود رایگان پرسشنامه برند

طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی:طراحی سیکلوترون,پروتون تراپی,میدان الکتریکی,رادیوتراپی,شتاب دهنده حلقوی,طراحی شتاب دهنده حلقوی,طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی,طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود پایان نامه رشته شیمی

پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج:پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج,مقاله پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج,تحقیق پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج,پژوهش پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر:حد و تعزیر,تجدید اعتبار,دانلود مقاله مرور زمان,جرایم مستوجب حد و تعزیر,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر,تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی:انواع تفسیرو کتب تفسیر ,سنت چیست؟ , رابطه قرآن و سنت ,اصطلاحات حدیث ,انواع حدیث ,تاریخ تدوین حدیث ,اصول اربعهاء,معروفترین کتب حدیث,دانلود مقاله زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی:پیشگیری از فساد اداری,روشهای پیشگیری از فساد اداری,پیشگیری فساد اداری,نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری,راهکارهای پیشگیری از فساد اداری,راه های پیشگیری از فساد اداری,فساد اداری در سازمان های دولتی,پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی,پایان نامه فساد اداری,دانلود پایان نامه فساد اداری,پایان نامه در خصوص فساد اداری,پایان نامه در مورد فساد اداری